An:  Nr.:  Conţinut:  
Denumire
PROCES VERBAL
PROCES VERBAL 29012019
HCL nr. 253 din 30.12.2019 privind validare buget local
HCL nr. 252 din 30.12.2019 privind organizare licitatie vanzare Catana Victor
HCL nr. 251 din 30.12.2019 privind neexercitare drept cumparare teren OMV PETROM
HCL nr. 250 din 30.12.2019 privind acord eliberat de Primarie lucrari
HCL nr. 249 din 30.12.2019 privind dare in administrare Economat catre Seminarul Teologic
HCL nr. 248 din 30.12.2019 privind Amenajament Silvic
HCL nr. 247 din 30.12.2019 privind dare in administrare teren catre Parohia Ucraineana
HCL nr. 246 din 30.12.2019 privind organigrama DAS
HCL nr. 245 din 30.12.2019 privind organigrama CSM CARANSEBES
HCL nr. 244 din 30.12.2019 privind aprobare organigrama Spital
HCL nr. 243 din 30.12.2019 privind aprobare organigrama Aparat Primar
HCL nr. 242 din 30.12.2019 privind revocare drept administrare Stadion Balta Sarata
HCL nr. 241 din 30.12.2019 privind aprobare doc teh ec amenajare loc joaca in Parcul Dragalina
HCL nr. 240 din 30.12.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 239 din 30.12.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 238 din 18.12.2019 privind imozite si taxe locale
HCL nr. 237 din 18.12.2019 privind rectificare buget POL COM
HCL nr. 236 din 18.12.2019 privind rectificare buget local pe 2019
HCL nr. 235 din 18.12.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 234 din 18.12.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 233 din 04.12.2019 privind numire administrator Selner SC GUGULANIA SA
HCL nr. 232 din 04.12.2019 cu privire modificare anexa A la HCL 211 DIN 2019 contracte atrubuire
HCL nr. 231din 04.12.2019 privind dare in administrare teren Biserica Baptista amenajare cimitir
HCL nr. 230 din 04.12.2019 privind aprobare Studiu de oportunitate concesionare teren SC GASPAR ADENICO SA
HCL nr. 229 din 04.12.2019 privind inlocuire Strejariu cu Minea reprezentant in CA Spital
HCL nr. 228 din 04.12.2019 privind organigrama Spital
HCL nr. 227 din 04.12.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 226 din 04.12.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 217 din 31.10.2019 privind numire administrator SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL
HCL nr. 216 din 31.10.2019 privind Regulament amplasare patinoar artificial
HCL nr. 215 din 31.10.2019 privind modificare HCL 200 DIN 2019 dare in administrare catre Spital a unor imobile
HCL nr. 214 din 31.10.2019 privind drept uz si srvitute catre SC ENEL
HCL nr. 213 din 31.10.2019 privind rectificare buget local
HCL nr. 212 din 31.10.2019 privind aprobare proces verbal sedinta de indata 29.10.2019
HCL nr. 211 din 31.10.2019 privind Norma Interna privind modalitate atribuire contracte cu entitati juridice
HCL nr. 210 din 31.10.2019 privind acordare Titlu Cetatean de Onoare Dinulica
HCL nr. 209 din 31.10.2019 privind inlocuire Bogdea cu Brancu in AGA LA SC GUGULANIA SRL
HCL nr. 208 din 31.10.2019 privind PUZ Ienea Mihaela
HCL nr. 207 din 31.10.2019 privind acordare norma harana Politia Locala
HCL nr. 206 din 31.10.2019 privind atribuire loturi tineri conform Lg 15
HCL nr. 205 din 31.10.2019 privind dare in administrare teren catre SC TRANSAL URBIS SRL pentru deponeu
HCL nr. 204 din 31.10.2019 privind dezmembrare parcela 508 mp in doua loturi Catana Victor
HCL nr. 203 din 31.10.2019 privind aprobare Studiu Fezabilitate Amenajare 7 platforme subterane desuri menajere
HCL nr. 202 din 31.10.2019 privind aprobare proces verbal 02.10.2019
HCL nr. 201 din 31.10.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 200 din 29.10.2019 privind dare in administrare constructii catre Spital
HCL nr. 199 din29.10.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 198 din 02.10.2019 privind tarife inchiriere Stadion Municipal de Fotbal Teius
HCL nr. 197 din 02.10.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 196 din 02.10.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 195 din 02.10.2019 privind alegere presdinte de sedinta
HCL nr. 194 din 24.09.2019 privind organizare licitatie plic inchis 78 mp
HCL nr. 193 din 24.09.2019 privind inscriere 900 mp in proprietatea municipiului Caransebes
HCL nr. 192 din 24.09.2019 privind rectificare buget local
HCL nr. 191 din 24.09.2019 privind aprobare organidarama DAS
HCL nr. 190 din 24.09.2019 privind Titlul de Cetatean de Onoare Alexandru Matei
HCL nr. 189 din 24.09.2019 privind acordare Titlu Cetatean de Onoare Iustinian Tibil
HCL nr. 188 din 24.09.2019 privind Toamna la Gugulani
HCL nr. 187 din 24.09.2019 privind inscriere 1212 mp in proprietatea municipiului Caransebes
HCL nr. 186 din 24.09.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 185 din 24.09.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 184 din 16.09.2019 privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis a conductei de refulare a SPAU 3
HCL nr. 183 din 16.09.2019 privind respingere organigrama Spital
HCL nr. 182 din 16.09.2019 privind numire reprezentanti scoli
HCL nr. 181 din 16.09.2019 privind organizare Serbarile Caransebesului
HCL nr. 180 din 16.09.2019 privind rectificare buget local
HCL nr. 179 din 16.09.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 178 din 16.09.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 177 din 16.09.2019 privind alegere presedinte sedinta
HCL nr. 176 din 30.08.2019 privind prelungire program functionare Strand
HCL nr. 175 din 30 .08.2019 privind organizare licittatie plic inchis 309 mp
HCL nr. 174 din 30 .08.2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018
HCL nr. 173 din 30.08.2019 privind aprobare cont executie buget local trimestrul II
HCL nr. 172 din 30.08.2019 privind aprobare organigrama Spital
HCL nr. 171 din 30.08.2019 privind modificare Regulament organizare si functionare Serviciul Evidenta Persoanelor
HCL nr. 170 din 30.08.2019 privind aprobare PUZ Extindere zona locuinte Ciprian Porumbescu
HCL nr. 169 din 30.08.2019 privind aprobare dezlipire 162 mp Donucz Patricia
HCL nr. 168 din 30.08.2019 privind vanzare parcela 350 mp Dragomir Ioan
HCL nr. 167 din 30.08.2019 privind atribuire loturi conform Legii 15 din 2003
HCL nr. 166 din 30.08.2019 privind inscriere in proprietatea municipiului Caransebes 508 mp
HCL nr. 165 din 30.08.2019 privind doc teh ec Extindere retea gaze naturale
HCL nr. 164 din 30.08.2019 privind aprobare doc teh ec Reabilitare realizare bransamente persoane grup tinta
HCL nr. 163 din 30.08.2019 privind buget venituri si cheltuieli SC TRANSAL URBIS
HCL nr. 162 din 30.08.2019 privind aprobare executie buget local trim I
HCL nr. 161 din 30.08.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 160 din 30.08.2019 privind ordine de zi
HCL nr. 159 din 05.08.2019 privind modificare HCL 137 din PUD in PUZ
HCL nr. 158 din 05.08.2019 privind aprobare proces verbal intrunire consilieri in 22.07.2019
HCL nr. 157 din 05.08.2019 privind aprobare proces verbal din 02.07.2019
HCL nr. 156 din 05.08.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 155 din 02.07.2019 privind respingere plangere prealabila Minea Mihai
HCL nr. 154 din 02.07.2019 privind aprobare rectificare buget local
HCL nr. 153 din 02.07.2019 privind modificarea HCL 141 DIN 2019 privind aprobare buget local
HCL nr. 152 din 02.07.209 privind inlocuire Ana Bratu cu Meszaros Carla in CA SPITAL
HCL nr. 151 din 02.07.2019 privind respingere infiintare post Biblioteca Mihail Halici
HCL nr. 150 din 02.07.2019 privind aprobare organigrama Directie ASsistenta Sociala
HCL nr. 149 din 02.07.2019 privind infiintare Club Sportiv Municipal Caransebes
HCL nr. 148 din 02.07.2019 privind aprobare finantari nerambursabile
HCL nr. 147 din 02.07.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 146 din 02.07.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 145 din 02.07.2019 privind alegere presedinte de sedinta Rafa Iulian
HCL nr. 144 din 25.06.2019 privind Cetatean de onoare Burnei Gheorghe
HCL nr. 143 din 25.06.2019 privind respingere infiintare CSM Caransebes
HCL nr. 142 din 25.06.2019 privind respingere proiecte Legea 350
HCL nr. 141 din 25.06.2019 privind rectificare buget local
HCL nr. 140 din 25.06.2019 privind atestare administrator imobile Ionescu Marius
HCL nr. 139 din 25.06.2019 privind inlocuire Viceprimar cu Primar in Comisia Locativa
HCL nr. 138 din 25.06.2019 privind respingere inlocuire reprezentant Spital in CA
HCL nr. 137 din 25.06.2019 privind aprobare PUZ Table Ghizela
HCL nr. 136 din 25.06.2019 privind organizare Serbarile Verii
HCL nr. 135 din 25.06.2019 privind afiliere municipiului la Bursa Romana de marfuri
hcl NR. 134 DIN 25.06.2019 PRIVIND DEZMEMBRARE TEREN DE 192 MP SI 78 MP DIN cf 35049
HCL nr. 133 din 25.06.2019 privind organizare licitatie 128 mp din CF 42427
HCl nr. 130 din 05.06.2019 privind infiintare Asociatia Doina Banatului
HCL nr. 129 din 05.06.2019 privind premiere elevi participanti Olimpiade Nationale
HCL nr. 128 din 05.06.2019 privind respingere proiect finantare nerambursabila conform Lg 350
HCL nr. 127 din 05.06.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 126 din 05.06.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 125 din 31.05.2019 privind PUD MAGIC BLUE PALACE
HCL nr. 124 din 31.05.2019 privind organizare licitatie BIREESCU HELGA MARIA
HCL nr. 123 din 31.05.2019 privind transformare functii publice Aparat Primar
HCL nr. 122 din 31.05.2019 privind aprobare organigrama Spital
HCL nr. 121 din 31.05.2019 privind org licitatie SC AUTO ALEX SRL
HCL nr. 120 din 31.05.2019 privind rectificare buget local
HCL nr. 119 din 31.05.2019 privind atestare ad imobile
HCL nr. 118 din 31.05.2019 privind trecere din domeniul public CEBUC ION
HCL nr. 117 din 31.05.2019 privind reducere parcele de teren Lg 15 din 2003
HCL nr. 116 din 31.05.2019 privind atribuire loturi tineri Lg 15
HCL nr. 115 din 31.05.2019 privind acceptare donatie Marinescu Ana Rodica
HCL nr. 114 31.05.2019 privind organizare licitatie SC REBY SORY SRL
HCL nr. 113 din 31.05.2019 privind organizare licitatie SC GASPAR ADENICO SA
HCL nr. 112 din 31.05.2019 privind organizare licitatie GASPAR ADELA
HCL nr. 111 din 31.05.2019 privind aprobare buget POL COM
HCL nr. 110 din 31.05.2019 privind aprobare proces verbal 13 mai
HCL nr. 109 din 31.05.2019 privind aprobare proces verbal 8 mai
HCL nr. 108 din 31.05.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 107din 13.05.2019 privind aprobare utilizare excedent bugetar
HCL nr. 106 din 13.05.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
HCL nr. 105 din 13.05.2019 privind ordinea de zi
HCL nr. 104 din 08.05.2019 privind desfiintare corp C6 si amenajare parcare acoperita la Lic Teh Dacia
HCL nr. 103 din 05.08.2019 privind transformare functii publica executie DAS
HCL nr. 101 din 08.05.2019 privind inlocuire Tamasila Toma cu Stanescu Alexandru
HCL nr. 100 din 08.05.2019 privind organizare Comisii de specialitate nr.1 si 5
HCL nr. 99 din 08.05.2019 privind aprobare proces -verbal
HCL nr. 98 din 08.05.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr.72 din 28.03.2019 privind prelungire termen 6 luni Caminul Cultural Jupa
HCL nr.71 din 28.03.2019 privind incheiere contrct comodat spatiu 20 mp din fosta Policlinica
HCL nr.70 din 28.03.2019 privind atribuire loturi tineri Legea 15 din 2003
HCL nr.69 din 28.03.2019 privind drept constutuire administrare DSVASA
HCL nr.68 din 28.03.2019 privind inscriere 18.000 mp in proprietatea municipiului Caransebes
HCL nr.67 din 28.03.2019 privind inscriere teren proprietate privata Zub Aspasia
HCL nr.66 din 28.03.2019 privind inscriere in proprietatea privata SC REFLEX IMPEX SRL
HCL nr.65 din 28.03.2019 privind inchiriere terasa 134 mp Baza Agrement
HCL nr.64 din 28.03.2019 privind organizare licitatie vanzare Surcel Angelica
HCL nr.63 din 28.03.2019 privind dezmembrare Liuba
HCL nr.62 din 28.03.2019 privind organizare licitatie vanzare SC DUVENII SRL
HCL nr.61 din 28.03.2019 privind aprobare anexa 1 doc teh economica faza DALI Infiintare centru de zi persoane varstnice
HCL nr.60 din 28.03.2019 privind aprobare proiect Infiintare centru de zi persoane varstnice in municipiul Caransebes
HCL nr.59 din 28.03.2019 privind aprobare proces verbal sedinta extraordinara din 20.03.2019
HCL nr.58 din 28.03.2019 privind aprobare proces verbal sed extraordinara din 18.03.2019
HCL nr.57 din 28.03.2019 privind ordine de zi
HCL nr.56 din 20.03.2019 privind validare mandat Brancu Ciprian Lazar
HCL nr.55 din 20.03.2019 privind validare mandat Stanescu Alexandru
HCL nr.54 din 20.03.2019 privind ordinea de zi
HCL nr.53 din 18.03.2019 privind infiintare Compartiment Corp Control
HCL nr.52 din 18.03.2019 privind angajare avocat dosar Popovici Mihaela Adina
HCL nr.51 din 18.03.2019 privind angajare avocat Mocanu Ciprian
HCL nr.50 din 18.03.2019 privind abrogare HCL 126 din 2017 Proiect Spital modernizrae Corp A
HCL nr.49 din 18.03.2019 privind proces -verbal
HCL nr.48 din 18.03.2019 privind aprobare ordine de zi
HCL nr.47 din 27.02.2019 privind inlocuire Tamasila Toma cu Bogdea Constantin in AGA GUGULANIA
HCL nr.46 din 27.02.2019 privind inlocuire Tamasil Toma cu Badet Ion in AGA TRANSAL
HCL nr.45 din 27.02.2019 privind modificare,actualizare organigrama Spital
HCL nr.44 din 27.02.2019 privind PUZ ZONA REZIDENTIALA SI DOTARI SPORTIVE benecifiar Raduta Alin
HCL nr.43 din 27.02.2019 privind organizare licitatie publica vanzare Lupu Gheorghe 151 mp
HCL nr.42 din 27.02.2019 privind desfiintare constructie anexa C5 Centrala Termica
HCL nr.41 din 27.02.2019 privind desfintare functie Administrator Public
HCL nr.40 din 27.02.2019 privind modificare HCL 171 DIN 2017coeficienti salarii
HCL nr.39 din 27.02.2019 privind aprobare componenta violenta domestica
HCL nr.38 din 27.02.2019 privind aprobare Plan de actiune servicii sociale
HCL nr.37 din 27.02.2019 privind organizare Targ de Paste
HCL nr.36 din 27.02.2019 privind organizare Targ de Primavara
HCL nr.35 din 27.02.2019 privind inchiriere spatiu 33 mp Piata Gugulanilor
HCL nr.34 din 27.02.2019 privind inchiriere spatiu 18 mp Piata Gugulanilor
HCL nr.33 din 27.02.2019 privind realizare lucrari Vila Popov
HCL nr.32 din 27.02.2019 privind inscriere 3 parcele in domeniul public proprietatea Statului Roman
HCL nr.31din 27.02.2019 privind trecere domeniul privat intabulare bloc Lazar Maria
HCL nr.30 din 27.02.2019 privind aprobare proiect Parc didactic Liceul Dacia
HCL nr.29 din 27.02.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr.28 din 27.02.2019 privind ordinea de zi
HCL nr. 27 din 29.01.2019 privind aprobare proiect Servicii publice furnizate catre cetateni
HCL nr. 26 din 29.01.2019 privind efectuare zile de concediu Primar si Viceprimar
HCL nr. 25 din 29.01.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale
HCL nr. 24 din 29.01.2019 privind aprobare retea scolara 2019 2020
HCL nr. 23 din 29.01.2019 privind modificare Regulament taxi si pret km
HCL nr. 22 din 29.01.2019 privind PUZ LOTIZARE ZONA LOCUINTE TRAIAN DODA
HCL nr. 21 din 29.01.2019 privind PUD CORP C3
HCL nr. 20 din 29.01.2019 privind aprobare PUG pana in anul 2023
HCL nr. 19 din 29.01.2019 privind inscriere in proprietatea municipiului a parcelei zona Fundatura Timisului
HCL nr. 18 din 29.01.2019 privind aprobare numar maxim autoturisme pentru Primarie si Servicii subordonate
HCL nr. 17 din 29.01.2019 privind aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pe 2019
HCL nr. 16 din 29.01.2019 privind criterii ierarhizare stabilite prin punctaj repartizare locuinte ANL
HCL nr. 15 din 29.01.2019 privind vanzare suprafata Trica Petrica si construire balcon
HCL nr. 14 din 29.01.2019 privind dezlipire suprafata de teren Gaspar Adela
HCL nr. 13 din 29.01.2019 privind mentinere tarif loturi teren proiect Speranta Verde
HCL nr. 12 din 29.01.2019 privind indexare cu rata inflatiei Piata Gugulanilor
HCL nr. 11 din 29.01.2019 privind indexare cu rata inflatiei spatiu locativ
HCL nr. 10 din 29.01.2019 privind indexare rata inflatie domeniul public
HCL nr. 9 din 29.01.2019 privind acordare lemn de foc gratuit din padurea municipiului Caransebes
HCL nr. 8 din 29.01.2019 privind incheiere contract cu Ocolul Silvic Paltinis
HCL nr. 7 din 29.01.2019 privind doc teh economica Reparatie refacere fata CD Loga
HCL nr. 6 din 29.01.2019 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 5 din 29.01.2019 privind aprobarea ordinii de zi